Books


Paaie. Verkenning van ‘n geestelike landskap. Pretoria: Griffel Uitgewers.(Ferreira, A (red.) 2005)

Verskeie bydraes deur my is in hierdie boek ingesluit.

paaiePaaie… is ‘n versamelbundel waaraan teoloë en nadenkende, mee-voelende gelowiges meegewerk het. Daarom staan die name van bekendes in teologiese kringe tussen dié van onbekendes aan dié kring. Dít, saam met die wye verskeidenheid van akademiese, professionele en persoonlike agtergronde hier verteenwoordig, sorg daarvoor dat ‘n goeie verskeidenheid in benaderingswyses, segswyses en skryfstyle in hierdie boek opgeneem is. Oor laasgenoemde móét ‘n verdere opmerking gemaak word: die deurgaans goeie skryfstyle en die uitstekende redigering van dié boek is opvallend. Hiermee moet die skrywers, redakteur en uitgewer gelukgewens word!

Die inhoud van hierdie volume is divers. Bydraes wissel van enkele bladsye lank tot slegs ‘n kort paragrafie, en behandel uiteenlopende geloofstemas en –benaderings. Nuwere godsdienstige tendense, antieke gelowe, en die steeds voortgaande soeke na God word op verskillende maniere aangeraak. Op ‘n manier herinner dié boek aan die baie meer lywige litnet-Godboek van verlede jaar, Die omstrede God. . In Paaie… , egter, is die algemene oriëntering tot geloof meer positief.

Lesers wat self ongemak beleef met die tradisionele kerklike gesprekswyses oor God, sal goeie aanklank vind by die meeste bydraes tot hierdie volume. Navorsers wat belangstel in nuwere geloofsuitdrukkingswyses sal ook baie stimulerende stof hier vind – ook by mede-teoloë, wat nou skryf in ‘n ander formaat as die gewone uitgebreide, gevoetnoteerde aanbiedingstyl. Hiervoor word dié boek dus baie sterk aanbeveel.

Hierdie boek sou verder ook baie goed aangewend kon word binne geloofsgespreksgroepe wat kennis neem van andere se deurdagte gedagtes op dié terrein.

Resensent: Christo Lombaard

Hierdie boek is tans uit druk. Ek het egter nog ‘n paar eksemplare beskikbaar. Klik hier om my te kontak om bestelling te plaas en reëlings vir betaling en versending te tref.

Pages: 1 2 3